Tập ảnh : Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại trường THCS Ngọc Thụy

105