Tập ảnh : Trường THCS Ngọc Thuỵ tham gia học tập ngoại khoá tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá địa phương tại đình Phúc Xá (phường Ngọc Thuỵ) và đình Lệ Mật (phường Việt Hưng)