Tập ảnh : Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 tại trường THCS Ngọc Thụy

105