CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Lê Thị Thu Hoa
Lê Thị Thu Hoa

Ngày sinh: 19/5/1970

Trình độ :Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0979819570

Phó hiệu trưởng

Đặng Sỹ Đức
Đặng Sỹ Đức

Ngày sinh: 7/12/1991

Trình độ :Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0912121828

Email liên lạc: syduclongbien@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích