Tập ảnh : Trường THCS Ngọc Thụy tổ chức chương trình Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022)

98