Tập ảnh : Đội tuyển Tiếng Anh trường THCS Ngọc Thụy tham gia cuộc thi "English Marathon- chương trình giao lưu Tiếng Anh" cấp THCS quận Long Biên

98