CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-tuyen-sinh-2122_24062021.pdf
42/KH-THCS NTTuyển sinh 22-06-2021
2 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy - Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-tuyen-sinh-2122_24062021.pdf
72/QĐ-PGD&ĐTTuyển sinh 18-06-2021
3 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ngoc-thuy0001_30062020_01072020.pdf
27/KH-THCSNTTuyển sinh 30-06-2020
4 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tuyen_sinh0001-da_gop_76201911.pdf
28/KH-THCS NTTuyển sinh 07-06-2019
5 Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_tuyen_sinh_2018-2019_11620189.pdf
29/TB-THCS NTTuyển sinh 11-06-2018
6 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_tuyen_sinh_2018-2019_11620189.pdf
28/KH-THCS NTTuyển sinh 11-06-2018
7 Thông tin cơ bản về tuyển sinh vào lớp 6 song bằng năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thongtintuyensinhlop6songbang_25201812.docx
 Tuyển sinh 02-05-2018
8 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong_dan_126201716.pdf
 Tuyển sinh 12-06-2017
9 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Ngọc Thụy năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_ts_2017-2018_126201716.pdf
32/KH-THCS NTTuyển sinh 12-06-2017
10 Thông báo tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_126201716.pdf
33/TB-THCS NTTuyển sinh 12-06-2017
11 Công văn số 271/SGD&ĐT-QLT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 271_Tuyen_Sinh (1).pdf
271/SGD&ĐT-QLTTuyển sinh 01-06-2017
12 Công văn số 723/SGD&ĐT-QLT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 723_HDTS.pdf
723/SGD&ĐT-QLTTuyển sinh 01-06-2017
13 Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Thông báo tuyển sinh năm học 2016- 2017.doc
 Tuyển sinh 10-06-2016
14 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2o16-2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016- 2017.doc
 Tuyển sinh 10-06-2016
15 Hướng dẫn tóm tắt quy trình dành cho trườngtuyển sinh trực tuyến
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Tom_Tat_HD_Quy_Trinh_Tuyen_Sinh(Sua).docx
 Tuyển sinh 09-06-2016

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích