CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 113 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá giữa Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 95kh-thcsnt_23112021.pdf
95/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 15-10-2021
2 Kế hoạch dạy học chính khóa Học kỳ I năm học 2021 - 2022 (thực hiện từ ngày 23/9/2021)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 83kh-thcsnt_23112021.pdf
83/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 23-09-2021
3 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 77kh-thcsnt_23112021.pdf
77/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 15-09-2021
4 Kế hoạch về việc triển khai công tác dạy thêm học thêm trong nhà trường năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 76kh-thcsnt_23112021.pdf
76/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
5 Kế hoạch về việc triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 74kh-thcsnt_23112021.pdf
74/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
6 Kế hoạch về việc triển khai công tác phụ đạo học sinh yếu năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 73kh-thcsnt_23112021.pdf
73/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
7 Kế hoạch triển khai giảng dạy tài liệu "Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Hà Nội" năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 71kh-thcsnt_23112021.pdf
71/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
8 Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 70kh-thcsnt_23112021.pdf
70/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
9 Kế hoạch dạy hướng nghiệp khối 9 năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 69kh-thcsnt_23112021.pdf
69/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
10 Kế hoạch tổ chức dạy học mô hình 02 buổi/ngày Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 67kh-thcsnt_23112021.pdf
67/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
11 Kế hoạch dạy học tự chọn năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 66kh-thcsnt_23112021.pdf
66/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 02-09-2021
12 Kế hoạch dạy học chính khóa Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 65kh-thcsnt_23112021.pdf
65/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 01-09-2021
13 Kế hoạch tổ chức cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Chung tay phòng chống dịch Covid-19"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-ve-covid19_18022021.pdf
15/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 18-02-2021
14 Kế hoạch tổ chức cuộc thi hát chủ đề "Chung tay phòng chống dịch Covid-19"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-to-chuc-cuoc-thi-hat-covid19_18022021.pdf
14/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 18-02-2021
15 Kế hoạch thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0003-1_20012021.pdf
08/KH-THCS NTVăn bản nhà trường 19-01-2021
12345678

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích