CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 248 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc hướng dẫn coi thi HSG lớp 9 cấp Quận năm học 2021- 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 04-cv-hd-coi-thi-hsg-l9-cap-quan-nh21-22_11012022.pdf
04/PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 10-01-2022
2 Thông báo về việc thi học sinh giỏi cấp Quận năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01-tb-thi-hsg-cap-quan-nh21-22_11012022.pdf
 Phòng GD&ĐT quận 10-01-2022
3 KH Tổ chức Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến,người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, “ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 01-kh-thi-viet-guong-dien-hinh-tien-tien-ntvt-2022_11012022.pdf
01/KH-PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 10-01-2022
4 Công văn về việc báo cáo nhu cầu KP thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ em MN và HS phổ thông HKI năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 02-cv-bc-nhu-cau-kp-ho-tro-hp-hki-nh21-22_10012022.pdf
02/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 06-01-2022
5 Hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 01/2022 cấp THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 217-cv-hd-cong-tac-thang-01-2022-cap-thcs_04012022.pdf
217/PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 31-12-2021
6 Công văn về việc Lập danh sách HS diện chế độ chính sách HKI năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 212-cv-lap-ds-hs-dien-che-do-chinh-sach-hki-nh21-22_signed_10122021.pdf
212/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 10-12-2021
7 Công văn về việc Chấm sản phẩm dự thi nghiên cứu KHKT cấp Quận năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 213-cv-cham-sp-du-thi-nghien-cuu-khkt-cap-quan-nh21-22_10122021.pdf
213/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 10-12-2021
8 Kế hoạch tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022 39/KH-PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 07-12-2021
9 Hướng dẫn liên ngành phương án xử lý F0,1,2 trong trường học
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: huong-dan-lien-nganh-phuong-an-phong-chong-dich-covid-khi-co-f012-trong-truong_06122021.pdf
21306/HDLN-YT-GDĐTPhòng GD&ĐT quận 03-12-2021
10 Công văn về việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 211-ho-tro-cong-tac-pc-dich-covid19_06122021.pdf
211-PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 02-12-2021
11 Hướng dẫn về việc kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1 năm 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 06-hd-kiem-tra-cuoi-ki-i-nh21-22-cap-thcs_06122021.pdf
06/HD-PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 02-12-2021
12 Công văn về việc hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 12/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 210-cv-hd-cong-tac-thang-12-2021-cap-thcs_06122021.pdf
210/PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 01-12-2021
13 Công van về việc Triển khai đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 206-cv-trien-khai-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-2021_24112021.pdf
206/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 24-11-2021
14 Công văn về việc Thực hiện công tác thu chi năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_24112021.pdf
205/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 23-11-2021
15 Công văn về việc Tiếp tục thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc” năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 204-cv-thuc-hien-phong-trao-truong-hoc-xanh-sach-dep-vanminh-hanhphuc-2022_sign_22112021.pdf
204/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 18-11-2021
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích