CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 16 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch phối hợp hoạt động với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác Dân số và phát triển trên địa bàn quận Long Biên năm 2024

(Tải File đính kèm)

11/KH-BCÐỨng dụng CNTT và CĐS 21-03-2024
2 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

93/KH-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
3 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số; Quản lý điều hành mô hình Trường học điện tử năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

104/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
4 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý và điều hành Cổng thông tin điện tử Trường THCS Ngọc Thụy năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

105/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
5 Kế hoạch về việc viết tin bài đăng tải trên Cổng thông tin điện tử trường THCS Ngọc Thụy năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

104/KH-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
6 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Website trường THCS Ngọc Thụy năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

103/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
7 Quyết định về việc Ban hành tiêu chí đánh giá Nhân viên công nghệ thông tin

(Tải File đính kèm)

102/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
8 Quyết định Ban hành Nội quy các phòng học của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

101/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
9 Quyết định Ban hành Quy chế về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

100/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
10 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

99/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
11 Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, lắp đặt, vận hành, khai thác trang thiết bị tin học năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

98/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
12 Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

97/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
13 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận, lắp đặt trang thiết bị mô hình trường học điện tử trường THCS Ngọc Thụy năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

96/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
14 Kế hoạch triển khai thực hiện mô hình Trường học điện tử năm học 2023 - 2024

(Tải File đính kèm)

95/KH-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2023 - 2024 13-10-2023
15 Thông báo 2460/STTTT-CNTT v/v Cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin thông qua lỗ hổng bảo mất Zero - day

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và CĐS 19-10-2022
12

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Ngọc Thụy

Địa chỉ: Nghách 268/58 Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Lê Thị Thu Hoa

Liên hệ: 02438273410 | Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích