CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 17 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Các nội dung công khai của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ba-cong-khai-2021-2022_21102021.pdf
 Thông tin ba công khai 04-09-2021
2 Công khai nguồn gốc thực phẩm tháng 4/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-nguon-goc-thuc-pham-thang-4_07042021.pdf
 Thông tin ba công khai 02-04-2021
3 Công khai nguồn gốc thực phẩm tháng 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-khai-nguon-goc-thuc-pham-thang-3_07042021.pdf
 Thông tin ba công khai 01-03-2021
4 Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0004_15122020.pdf
 Thông tin ba công khai 26-11-2020
5 Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 10 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0006_15122020.pdf
 Thông tin ba công khai 26-10-2020
6 Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 9 năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0005_15122020.pdf
 Thông tin ba công khai 26-09-2020
7 Kế hoạch triển khai các khoản thu-chi năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: scan0004_29092020.pdf
98/KH-THCSNTThông tin ba công khai 16-09-2020
8 Các nội dung công khai của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao-cao-ba-cong-khai-thcs-ngoc-thuy-2020-2021_19042021.pdf
 Thông tin ba công khai 16-08-2020
9 Các nội dung công khai của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BAO%20CAO%20BA%20CONG%20KHAI%20THCS%20NGOC%20THUY%202019-2020%20CHUAN.pdf
 Thông tin ba công khai 26-08-2019
10 Các nội dung công khai của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2018 - 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_ba_cong_khai_thcs_ngoc_thuy_2018-2019_168201815.pdf
 Thông tin ba công khai 16-08-2018
11 Các nội dung công khai của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_ba_cong_khai_thcs_ngoc_thuy_2017-2018_279201710.pdf
 Thông tin ba công khai 27-09-2017
12 Kế hoạch triển khai các khoản thu chi đầu năm học 2017-2018
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke_hoach_thu_chi_dau_nam_1212201711.PDF
56/KH-THCS NTThông tin ba công khai 10-09-2017
13 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017.doc
05/KH-THCS NTThông tin ba công khai 15-02-2017
14 Lịch trực Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: Phân công trực Tết Đinh Dậu 2017.doc
 Thông tin ba công khai 18-01-2017
15 Các nội dung công khai của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2016-2017
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: BAO CAO BA CONG KHAI THCS NGOC THUY.doc
 Thông tin ba công khai 30-11-2016
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích