CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !
Cập nhật : 0:0 Thứ sáu, 7/6/2019
Lượt đọc: 94

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020

Số/Ký hiệu: 28/KH-THCS NT
Ngày ban hành: 3/6/2019
Ngày có hiệu lực: 3/6/2019
Người ký: Hiệu trưởng: Nguyễn Phú Cường
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: ke_hoach_tuyen_sinh0001-da_gop_76201911.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

105