CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch về việc viết tin bài đăng tải trên Website trường THCS Ngọc Thụy năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

123/KH-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
2 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

122/KH-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
3 Kế hoạch Triển khai thực hiện mô hình Trường học điện tử năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

121/KH-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
4 Quyết định về việc Ban Hành tiêu chí đánh giá Nhân viên công nghệ thông tin

(Tải File đính kèm)

13/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
5 Quyết định Ban hành Nội quy các phòng học của trường THCS Ngọc Thụy năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

12/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
6 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và xử lý thông tin từ hệ thống camera giám sát năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

11/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
7 Quyết định Ban hành Quy chế về bảo trì hệ thống trang thiết bị tin học năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

10/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
8 Quyết định Ban hành Quy trình tiếp nhận, lắp đặt, vận hành, khai thác trang thiết bị tin học năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

09/Đ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
9 Quyết định Ban hnhaf Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống công gnheej thông tin năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

08/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
10 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tiếp nhận, lắp đặt trang thiết bị mô hình trường học điện tử trường THCS Ngọc Thụy năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

07/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
11 Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Website trường THCS Ngọc Thụy năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

06/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
12 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý và điều hành Cổng thông tin điện tử Trường THCS Ngọc Thụy năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

05/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022
13 Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý và điều hành mô hình Trường học điện tử năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

04/QĐ-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2022 - 2023 19-10-2022

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Ngọc Thụy

Địa chỉ: Nghách 268/58 Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Lê Thị Thu Hoa

Liên hệ: 02438273410 | Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn