CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !
Thứ sáu, 15/10/2021, 10:57
Lượt đọc: 77

Kỉ niệm 65 năm ngày thành lập Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021)

          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp nhất định và trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều đó cũng chính là niềm tự hào, giúp các thế hệ hội viên thanh niên có động lực phấn đấu, khẳng định vị trí và vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước ngày một văn minh, hiện đại suốt 65 năm qua (15/10/1956 – 15/10/2021).

Biểu trưng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
          Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn là do thanh niên". Bởi vậy, mỗi chúng ta, đặc biệt là đội ngũ thanh niên xung kích với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, càng cần phải nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Không chỉ vậy, chúng ta cần triệt để phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện phong trào yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội…
          Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh -  xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

98