CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 234 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công van về việc Triển khai đánh giá, xếp loại đơn vị học tập năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 206-cv-trien-khai-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-2021_24112021.pdf
206/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 24-11-2021
2 Công văn về việc Thực hiện công tác thu chi năm học 2021 - 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_24112021.pdf
205/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 23-11-2021
3 Công văn về việc Tiếp tục thực hiện phong trào “Hành động vì nhà trường xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc” năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 204-cv-thuc-hien-phong-trao-truong-hoc-xanh-sach-dep-vanminh-hanhphuc-2022_sign_22112021.pdf
204/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 18-11-2021
4 Giấy mời dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-moi-du-kn-2011_16112021.doc
 Phòng GD&ĐT quận 16-11-2021
5 Công văn về việc thực hiện công tác thư viện trường học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 203-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-vien-truong-hoc-nh21-22_18112021.pdf
203/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 15-11-2021
6 Kế hoạch xây dựng trường học an toàn - phòng, chống tai nạn thương tích NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 37-kh-xd-truong-hoc-an-toan-pctntt-trong-truong-hoc-nh21-22_signed_09112021.pdf
37/KH-PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 08-11-2021
7 Công văn về việc hỗ trợ tổ chức hội nghị trực tuyến
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 201-cv-ho-tro-to-chuc-hn-truc-tuyen_04112021.pdf
201/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 03-11-2021
8 Công văn về việc hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 11 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 199-cv-hd-cong-tac-thang-11-2021-cap-thcs_01112021.pdf
199/PGD&ĐTPhòng GD&ĐT quận 28-10-2021
9 Công văn về việc Tổ chức hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trong ngành GD&ĐT quận Long Biên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 195-cv-to-chuc-ngay-phap-luat-nam-2021_22102021.pdf
195/PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 21-10-2021
10 Công văn về việc kiểm tra công tác phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 193-cv-kiem-tra-pcgd-xmc-2021_19102021.pdf
193/PGD%ĐTPhòng GD&ĐT quận 19-10-2021
11 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 194-cv-hd-thuc-hien-nhiem-vu-gdqpan-nh21-22_22102021.pdf
194/PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 19-10-2021
12 Quyết định ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng anh toan, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-4800-hd-nq-128-ngay-1110_15102021.pdf
4800/QĐ-BYTPhòng GD&ĐT quận 12-10-2021
13 KH thực hiện điểm mới năm học 2021-2022 về triển khai Giáo dục STEM và hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường THCS
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 34-kh-thuc-hien-diem-moi-nh21-22-cap-thcs_13102021.pdf
34/KH-PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 12-10-2021
14 HD triển các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_13102021.pdf
05/HD-PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 12-10-2021
15 Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 192-cv-xd-kh-ktnb-truong-hoc-nh21-22_11102021.pdf
192/PGDĐTPhòng GD&ĐT quận 08-10-2021
12345678910...>>