CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Lê Thị Thu Hoa
Lê Thị Thu Hoa

Ngày sinh: 19/5/1970

Trình độ: Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0979819570

Phó hiệu trưởng

Đặng Sỹ Đức
Đặng Sỹ Đức

Ngày sinh: 7/12/1991

Trình độ: Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0912121828

Email liên lạc: syduclongbien@gmail.com

Nguyễn Thị Bích Hồng
Nguyễn Thị Bích Hồng

Ngày sinh: 30/10/1981

Trình độ: Thạc sỹ

Điện thoại riêng: 0948288081

Email liên lạc: Hongnguyenc2ngocthuy2023@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Ngọc Thụy

Địa chỉ: Nghách 268/58 Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Lê Thị Thu Hoa

Liên hệ: 02438273410 | Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích