Trường THCS Ngọc Thuỵ phát động TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022


Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2023 tại Chi đoàn trường THCS Ngọc Thuỵ


Tuyên truyền Luật giao thông đường bộ tại trường THCS Ngọc Thụy


98