CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 76 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Giấy triệu tập lớp BD cán bộ Đội, chỉ huy Đội năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gtt-lop-quan-doan_24112021.PDF
216-GTT/QUQuận ủy 24-11-2021
2 Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng thực hiện quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gtt-lop-tckh_15112021.PDF
206-GTT/QUQuận ủy 12-11-2021
3 Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng công tác phòng cháy chữa cháy cho viên chức giáo dục trên địa bàn Quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-trieu-tap-lop-pccc-1_06112021.PDF
201-GTT/QUQuận ủy 05-11-2021
4 Thông báo thay đổi hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng kn nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb5-thay-doi-hinh-thuc-mo-lop-doan_04112021.PDF
05/TB-TTCTQuận ủy 03-11-2021
5 Thông báo thay đổi hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở khối hcsn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-4-thay-doi-hinh-thuc-mo-lop_04112021.PDF
04/TB-TTCTQuận ủy 03-11-2021
6 Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở khối Hành chính sự nghiệp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-tt-lop-cong-doan_30102021.PDF
197-GTT/QUQuận ủy 29-10-2021
7 Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-tt-lop-doi_30102021.PDF
196-GTT/QUQuận ủy 29-10-2021
8 Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-tt-lop-doi-1_02112021.PDF
196/GTT-QUQuận ủy 29-10-2021
9 Giấy triệu tập lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh đối tượng 4 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-trieu-tap-qpan-dt4_22102021.PDF
194/GTT-QUQuận ủy 22-10-2021
10 Công văn vv tổng hợp danh sách tập huấn PCCC đối với các trường công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-57-tong-hop-ds-pccc_18102021.PDF
57/TTCTQuận ủy 18-10-2021
11 Giấy triệu tập học lớp đảng viên mới năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gtt-lop-dang-vien-moi_15102021.pdf
187/GTT-QUQuận ủy 15-10-2021
12 Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường công lập thuộc Quận giai đoạn 2020-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-06-ra-soat-bo-sung-quy-hoach-ht-hp-cac-truong_1signed_11102021.pdf
06-HD/QUQuận ủy 11-10-2021
13 Giấy triệu tập học viên học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: so-186-ggtqu-tham-gia-hoc-nhan-thuc-ve-dang_05102021.pdf
186-GTT/ĐuQuận ủy 04-10-2021
14 Kế hoạch về việc ban hành và triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-05-bcn-ctr-01-trien-khai-bo-tieu-chi-chuyen-nghiep_1signed_30092021.pdf
05-KH/BCN Quận ủy 27-09-2021
15 Quyết định về việc ban hành và triển khai bộ tiêu chí đánh giá sự chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-264-qulb-ban-hanh-bo-tieu-chi-danh-gia-su-chuyen-nghiep-cua-can-bo_1signed_30092021.pdf
264-QĐ/QUQuận ủy 24-09-2021
123456