CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !
Thứ năm, 18/11/2021, 9:13
Lượt đọc: 56

Công văn 2181/UBND-GD&ĐT ngày 12/11/2021 của UBND quận Long Biên về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021 - 2022

Công văn 2181/UBND-GD&ĐT ngày 12/11/2021 của UBND quận Long Biên về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2021 - 2022

Tin cùng chuyên mục

98