CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 123 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Biên bản họp Ban chỉ đạo mô hình Trường học điện tử tháng 05/2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 31-05-2022
2 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 36 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 28-05-2022
3 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 36 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 23-05-2022
4 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 35 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 21-05-2022
5 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 35 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 16-05-2022
6 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 34 năm học 2021 - 2022  Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 14-05-2022
7 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 34 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 09-05-2022
8 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 33 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 07-05-2022
9 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 33 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 04-05-2022
10 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 32 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 03-05-2022
11 Thông báo kết quả tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng CNTT tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

30/TB-THCS NTHồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 02-05-2022
12 Biên bản họp Ban chỉ đạo mô hình Trường học điện tử tháng 04/2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 29-04-2022
13 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 32 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 25-04-2022
14 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 31 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 23-04-2022
15 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 31 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ trường học điện tử năm học 2021 - 2022 18-04-2022
123456789

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Ngọc Thụy

Địa chỉ: Nghách 268/58 Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Lê Thị Thu Hoa

Liên hệ: 02438273410 | Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn