CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 THCS Long Biênthcslongbienhttps://thcslongbien.longbien.edu.vn6664
2 THCS Ngọc Thụythcsngocthuyhttps://thcsngocthuy.longbien.edu.vn6511
3 THCS Thanh Amthcsthanhamhttps://thcsthanham.longbien.edu.vn4560
4 THCS Lê Quý Đônthcslequydonhttps://thcslequydon.longbien.edu.vn4419
5 THCS Ái Mộthcsaimohttps://thcsaimo.longbien.edu.vn4351
6 THCS Đức Giangthcsducgianghttps://thcsducgiang.longbien.edu.vn4291
7 THCS Đô Thị Việt Hưngthcsdothiviethunghttps://thcsdothiviethung.longbien.edu.vn3900
8 THCS Ngọc Lâmthcsngoclamhttps://thcsngoclam.longbien.edu.vn3647
9 THCS Thượng Thanhthcsthuongthanhhttps://thcsthuongthanh.longbien.edu.vn3526
10 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêmthcsnguyenbinhkhiemhttps://thcsnguyenbinhkhiem.longbien.edu.vn3501
11 THCS Gia Thụythcsgiathuyhttps://thcsgiathuy.longbien.edu.vn3240
12 THCS Sài Đồngthcssaidonghttps://thcssaidong.longbien.edu.vn2714
13 THCS Phúc Lợithcsphucloihttps://thcsphucloi.longbien.edu.vn2344
14 THCS Cự Khốithcscukhoihttps://thcscukhoi.longbien.edu.vn1924
15 THCS Ngô Gia Tựthcsngogiatuhttps://thcsngogiatu.longbien.edu.vn1923
16 THCS Việt Hưngthcsviethunghttps://thcsviethung.longbien.edu.vn1801
17 THCS Bồ Đềthcsbodehttps://thcsbode.longbien.edu.vn1676
18 THCS Chu Văn Anthcschuvananhttps://thcschuvanan.longbien.edu.vn1667
19 THCS Phúc Đồngthcsphucdonghttps://thcsphucdong.longbien.edu.vn1537
20 THCS Thạch Bànthcsthachbanhttps://thcsthachban.longbien.edu.vn1324
21 THCS Nguyễn Gia Thiềuthcsnguyengiathieuhttps://thcsnguyengiathieu.longbien.edu.vn/1126
22 THCS Lý Thường Kiệtthcslythuongkiethttps://thcslythuongkiet.longbien.edu.vn777
23 THCS Giang Biên thcsgiangbienhttps://thcsgiangbien.longbien.edu.vn701
24 THCS Gia Quấtthcsgiaquathttps://thcsgiaquat.longbien.edu.vn562

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Ngọc Thụy

Địa chỉ: Nghách 268/58 Ngọc Thuỵ, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng Lê Thị Thu Hoa

Liên hệ: 02438273410 | Email: c2ngocthuy@longbien.edu.vn