CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !

Có 111 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Biên bản họp Ban chỉ đạo mô hình Trường học điện tử tháng 05/2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 31-05-2022
2 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 36 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 28-05-2022
3 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 36 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 23-05-2022
4 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 35 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 21-05-2022
5 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 35 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 16-05-2022
6 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 34 năm học 2021 - 2022  Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 14-05-2022
7 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 34 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 09-05-2022
8 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 33 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 07-05-2022
9 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 33 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 04-05-2022
10 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 32 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 03-05-2022
11 Biên bản họp Ban chỉ đạo mô hình Trường học điện tử tháng 04/2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 29-04-2022
12 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 32 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 25-04-2022
13 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 31 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 23-04-2022
14 Phân công viết tin bài đăng tải lên cổng thông tin điện tử tuần 31 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 18-04-2022
15 Bản nghiệm thu tin bài đăng tải tải lên cổng thông tin điện tử tuần 30 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số 16-04-2022
12345678